Για την αγορά των προϊόντων της ΠΟΛΑΤ Α.Ε. μπείτε στο Επικοινωνία
Συστήματα > Βιομηχανικά Συστηματα

 


 
  Αθλητικά Βιομηχανικά
  Διακοσμητικά  Στεγανοποιήσεις (υπο κατασκευή)

 

Βιομηχανικά Δάπεδα  

Βαριάς Κυκλοφορίας   
Μεσαίας κυκλοφορίας   
Ελαφριάς έως βαριάς κυκλοφορίας  
Αντιστατικά    
Υδατοδιαλυτά 

 Βαριάς Κυκλοφορίας

HARDFLOOR
  Προϊόc Κατανάλωση kg/m2 Τεχνικό Εγχειρίδιο
Για συνολικό πάχος 2,5-3 mm:  POLEPOX-PR 824 (πρώην ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ)      0,25 PDF DOWNLOAD (260 Kb)
POLEPOX FLOOR 817 (πρώην ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ)  4,00 PDF DOWNLOAD (244 Kb)
Για συνολικό πάχος 1,8-2 mm:  POLEPOX-PR 824 (πρώην ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ) 0,25 PDF DOWNLOAD (260 Kb)
POLEPOX FLOOR 817 (πρώην ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ) 3,00  PDF DOWNLOAD (244 Kb)

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
 

Ιδανική λύση για δάπεδα βαριάς κυκλοφορίας σε εργοστάσια τροφίμων, τυροκομεία, σφαγεία, εργοστάσια φαρμάκων,

εργαστήρια, αποθήκες, χώρους στάθμευσης, supermarkets κ.λπ. 

 

ΗΑRDFLOOR ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΟ

  Προϊόν Κατανάλωση kg/m2 Τεχνικό Εγχειρίδιο
Για συνολικό πάχος 4,5-5 mm: POLEPOX-PR 824 (πρώην ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ)      0,25 PDF DOWNLOAD (260 Kb)
POLEPOX FLOOR 817 (πρώην ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ) 4,00 PDF DOWNLOAD (244 Kb)
POLEPOX QUARTZ 849 (πρώην QUARZ SAND) 4,00  
POLEPOX COAT 814 (πρώην ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΒΑΦΗ) 0,80 PDF DOWNLOAD (244 Kb)
Για συνολικό πάχος 3,8-4 mm:
 
POLEPOX-PR 824 (πρώην ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ) 0,25 PDF DOWNLOAD (260 Kb)
POLEPOX FLOOR 817 (πρώην ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ) 3,00 PDF DOWNLOAD (244 Kb)
POLEPOX QUARTZ 849 (πρώην QUARZ SAND) 4,00  
POLEPOX COAT 814 (πρώην ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΒΑΦΗ) 0,80  PDF DOWNLOAD (244 Kb)

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 

Ιδανική λύση για δάπεδα βαριάς κυκλοφορίας σε εργοστάσια τροφίμων, τυροκομεία, σφαγεία, εργοστάσια φαρμάκων,

εργαστήρια, αποθήκες, χώρους στάθμευσης, supermarkets κ.λπ.

 

 

ΗΑRDFLOOR ΓΡΗΓΟΡΟ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΟ
  Προϊόν Κατανάλωση kg/m2 Τεχνικό Εγχειρίδιο
Για συνολικό πάχος 4,5-5 mm:  POLEPOX-PR 824 (πρώην ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ)      0,25 PDF DOWNLOAD (260 Kb)
POLEPOX FLOOR 837-F
(πρωην ΓΡΗΓΟΡΟ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ)
4,00 PDF DOWNLOAD (216 Kb)
POLEPOX QUARTZ 849 (πρώην QUARZ SAND) 4,00  
POLEPOX COAT 814 (πρώην ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΒΑΦΗ) 0,80

PDF DOWNLOAD (244 Kb) 

Για συνολικό πάχος 
3,8-4 mm:
 
POLEPOX-PR 824 (πρώην ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ) 0,25 PDF DOWNLOAD (260 Kb)
POLEPOX FLOOR 837-F (πρωην ΓΡΗΓΟΡΟ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ) 3,00  
POLEPOX QUARTZ 849 (πρώην QUARZ SAND) 4,00  
POLEPOX COAT 814 (πρώην ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΒΑΦΗ) 0,80
 
PDF DOWNLOAD (244 Kb)

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 

Ιδανικό για εφαρμογές σε μονάδες τροφίμων, νοσοκομεία , τυροκομεία, σφαγεία, εργοστάσια φαρμάκων, συνεργεία

αυτοκινήτων, χώρους στάθμευσης, χώρους παραγωγής κ.λπ.

 

 


 

Μεσαίας Κυκλοφορίας 

 
HARDCOAT
  Προϊόν Κατανάλωση kg/m2 Τεχνικό Εγχειρίδιο
Για συνολικό πάχος 1-1,2 mm:
 
POLEPOX-PR 824 (πρώην ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ)      0,25 PDF DOWNLOAD (260 Kb)
POLEPOX COAT 814 (πρώην ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΒΑΦΗ)    
1,50 PDF DOWNLOAD (244 Kb) 
Για συνολικό πάχος 0,7-0,9 mm:
 
POLEPOX-PR 824 (πρώην ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ) 0,25 PDF DOWNLOAD (260 Kb)
POLEPOX COAT 814 (πρώην ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΒΑΦΗ) 1,00 PDF DOWNLOAD (244 Kb) 
Για συνολικό πάχος
0,6-0,7
mm (orange peel look):
 
POLEPOX-PR 824 (πρώην ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ)  0,25 PDF DOWNLOAD (260 Kb)
POLEPOX COAT 814 (πρώην ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΒΑΦΗ) 0,50  PDF DOWNLOAD (244 Kb) 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 

Ιδανική λύση για δάπεδα σε εργοστάσια τροφίμων, τυροκομεία, σφαγεία, εργοστάσια φαρμάκων, εργαστήρια, αποθήκες,

χώρους στάθμευσης κ.λπ.

 

 

  HARDCOAΤ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΟ
  Προϊόν Κατανάλωση kg/m2 Τεχνικό Εγχειρίδιο
Για συνολικό πάχος 2,6-2,8 mm:
 
POLEPOX-PR 824 (πρώην ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ)      0,25 PDF DOWNLOAD (260 Kb)
POLEPOX COAT 814 (πρώην ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΒΑΦΗ)    
1,50 PDF DOWNLOAD (244 Kb) 
POLEPOX QUARTZ 849 (former QUARZ SAND) 4,00  
POLEPOX COAT 814 (πρώην ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΒΑΦΗ)     0,80 PDF DOWNLOAD (244 Kb) 
Για συνολικό πάχος 2,3-2,5 mm:   POLEPOX-PR 824 (πρώην ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ) 0,25 PDF DOWNLOAD (260 Kb)
POLEPOX COAT 814 (πρώην ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΒΑΦΗ) 1,00  PDF DOWNLOAD (244 Kb) 
POLEPOX QUARTZ 849 (former QUARZ SAND) 4,00  
POLEPOX COAT 814 (πρώην ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΒΑΦΗ) 0,80 PDF DOWNLOAD (244 Kb)  


ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

Ιδανική λύση για δάπεδα σε εργοστάσια τροφίμων, τυροκομεία, σφαγεία, εργοστάσια φαρμάκων, εργαστήρια, αποθήκες,

χώρους στάθμευσης κ.λπ.

  

 
HARDCOAΤ ΓΡΗΓΟΡΟ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΟ
  Προϊόν Κατανάλωση kg/m2 Τεχνικό Εγχειρίδιο
Για συνολικό πάχος 2,6-2,8 mm:  POLEPOX-PR 824 (πρώην ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ)      0,25 PDF DOWNLOAD (260 Kb)
POLEPOX COAT 834-F (πρώην ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΓΡΗΓΟΡΗ ΒΑΦΗ) 
1,50  
POLEPOX QUARTZ 849 (former QUARZ SAND) 4,00  
POLEPOX COAT 834-F (πρώην ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΓΡΗΓΟΡΗ ΒΑΦΗ)
0,80  
Για συνολικό πάχος 2,3-2,5 mm:
 
POLEPOX-PR 824 (πρώην ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ) 0,25 PDF DOWNLOAD (260 Kb)
POLEPOX COAT 834-F (πρώην ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΓΡΗΓΟΡΗ ΒΑΦΗ) 1,00  
POLEPOX QUARTZ 849 (former QUARZ SAND) 4,00  
POLEPOX COAT 834-F (πρώην ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΓΡΗΓΟΡΗ ΒΑΦΗ) 0,80  

 ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 

Ιδανική λύση για δάπεδα ελαφριάς και μέσης κυκλοφορίας σε εργοστάσια τροφίμων, τυροκομεία, σφαγεία, εργοστάσια

φαρμάκων, εργαστήρια, αποθήκες, χώρους στάθμευσης κ.λπ.


 

Ελαφριάς έως Βαριάς Κυκλοφορίας  

 
  DUST-PROOF
  Προϊόν Κατανάλωση kg/m2  Τεχνικό Εγχειρίδιο
Για συνολικό πάχος 0,3-0,5 mm: POLEPOX-DP 815 (πρώην ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ)    0,30  

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

Ιδανική λύση για δάπεδα σε συνεργεία, εργοστάσια, αποθήκες, χώρους στάθμευσης κ.λπ.

 

  

  DUST-PROOF ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΟ

  Προϊόν Κατανάλωση kg/m2 Τεχνικό Εγχειρίδιο

Για συνολικό πάχος 1 mm:

POLEPOX-DP 815 (πρώην ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ)    0,30  
POLEPOX QUARTZ 849 (πρώην QUARZ SAND) 0,30  
POLEPOX-DP 815 (πρώην ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ) 0,30  

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

Ιδανική λύση για δάπεδα σε συνεργεία, εργοστάσια, αποθήκες, χώρους στάθμευσης κ.λπ.

 


Aντιστατικά 

 
HARDCOAT ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟ
  Προϊόν Κατανάλωση kg/m2 Τεχνικό Εγχειρίδιο
ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ POLEPOX-PR 824 (πρώην ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ  0,30 PDF DOWNLOAD (260 Kb)
POLEPOX 833-CV (πρώην ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ) 0,30  
POLEPOX COAT 830-CC (πρώην ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ) 1,50  


ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

Ιδανικό δάπεδο για νοσοκομεία, αίθουσες computer,  εργαστήρια, τυπογραφεία, πρατήρια καυσίμων, ηλεκτρικούς σταθμούς,

αποθήκες πυρομαχικών κ.λπ.

 

 


 Υδατοδιαλυτά

 
 HARDFLOOR
  Προϊόν Κατανάλωση kg/m2 Τεχνικό Εγχειρίδιο
Για συνολικό πάχος
2,5-3 mm:
   
POLEPOX-PR 826-W (πρώην WATEREPOXY ΑΣΤΑΡΙ) 0,25  
POLEPOX FLOOR 828-CW (πρώην WATEREPOXY ΚΟΝΙΑΜΑ) 3,80  
POLEPOX COAT 827-W (πρώην WATEREPOXY ΒΑΦΗ)  1,50  
 
Για συνολικό πάχος
2,3-2,5 mm:
  
POLEPOX-PR 826-W (πρώην WATEREPOXY ΑΣΤΑΡΙ)  0,25  
POLEPOX FLOOR 828-CW (πρώην WATEREPOXY ΚΟΝΙΑΜΑ)  3,80   
POLEPOX COAT 827-W (πρώην WATEREPOXY ΒΑΦΗ)  1,00   
 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

Ιδανική λύση για βιομηχανικά δάπεδα, μωσαϊκά σε εργοστάσια τροφίμων, τυροκομεία, σφαγεία,  νοσοκομεία, εργοστάσια

φαρμάκων, εργαστήρια, βιολογικούς καθαρισμούς, αποθήκες, χώρους στάθμευσης, δάπεδα πλοίων, δεξαμενών καυσίμων

& οξέων,  κ.λπ.  και γενικά χώρους που για οποιοδήποτε λόγο οι υγρασίες δεν έχουν εκτονωθεί.                                            

 

 

HARDFLOOR
  Προϊόν Κατανάλωση kg/m2 Τεχνικό Εγχειρίδιο
Για συνολικό πάχος
1,8-2 mm:
 
POLEPOX-PR 826-W (πρώην WATEREPOXY ΑΣΤΑΡΙ) 0,25  
POLEPOX FLOOR 840-W (πρώην waterepoxy αυτοεπιπεδούμενο τριών συστατικών)  3,40  
Για συνολικό πάχος
1,8-2 mm:
 
POLEPOX-PR 826-W (πρώην WATEREPOXY ΑΣΤΑΡΙ) 
0,25  
POLEPOX FLOOR 840-W (πρώην waterepoxy αυτοεπιπεδούμενο τριών συστατικών)   4,60  

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

Ιδανικό για εφαρμογές σε μονάδες τροφίμων, νοσοκομεία για αντιμικροβιακή προστασία, συνεργεία αυτοκινήτων, χώρους
στάθμευσης, χώρους παραγωγής, σφαγεία, εργοστάσια φαρμάκων, εργαστήρια,  αποθήκες, supermarkets και γενικότερα
σε κλειστούς χώρους ή όπου αλλού η παρουσία διαλυτών δεν είναι επιθυμητή.
 
 
 
 

  HARDCOAT

  Προϊόν Κατανάλωση kg/m2 Τεχνικό Εγχειρίδιο
Για συνολικό πάχος
1-1,2 mm:
 
POLEPOX-PR 826-W (πρώην  WATEREPOXY ΑΣΤΑΡΙ)  0,25  
POLEPOX COAT 827-W (πρώην WATEREPOXY ΒΑΦΗ) 
1,50  
Για συνολικό πάχος 0,8-1 mm:  POLEPOX-PR 826-W (πρώην  WATEREPOXY ΑΣΤΑΡΙ) 
0,25  
POLEPOX COAT 827-W (πρώην WATEREPOXY ΒΑΦΗ) 
1,00  

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

Ιδανική λύση για βιομηχανικά δάπεδα, μωσαϊκά ελαφριάς και μέσης κυκλοφορίας σε εργοστάσια τροφίμων, τυροκομεία,
σφαγεία, εργοστάσια φαρμάκων, εργαστήρια, βιολογικούς καθαρισμούς, χώρους πλύσης προϊόντων, σιλό, αποθήκες,
χώρους στάθμευσης, δάπεδα πλοίων, δεξαμενών καυσίμων & οξέων,  κ.λπ.
 
 
 
 
 
  HARDFLOOR WET ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΟ
  Προϊόν Κατανάλωση kg/m2 Τεχνικό Εγχειρίδιο
Για συνολικό πάχος
3,5 mm:
 
POLEPOX-PR 826-W (πρώην  WATEREPOXY ΑΣΤΑΡΙ)   0,25  
POLEPOX FLOOR 828-CW (πρώην WATEREPOXY ΚΟΝΙΑΜΑ)
3,80  
POLEPOX QUARTZ 849 (former QUARZ SAND)
4,00  
POLEPOX COAT 827-W (πρώην WATEREPOXY ΒΑΦΗ)  
0,80  

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

Ιδανική λύση για βιομηχανικά δάπεδα, μωσαϊκά σε εργοστάσια τροφίμων, τυροκομεία, σφαγεία,  νοσοκομεία, εργοστάσια
φαρμάκων, εργαστήρια, βιολογικούς καθαρισμούς, αποθήκες, χώρους στάθμευσης, δάπεδα πλοίων, δεξαμενών καυσίμων
& οξέων,  κ.λπ.  και γενικά χώρους που για οποιοδήποτε λόγο οι υγρασίες δεν έχουν εκτονωθεί.                                           

 

 
HARDFCOAT WET ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΟ
  Προϊόν Κατανάλωση kg/m2 Τεχνικό Εγχειρίδιο
Για συνολικό πάχος 3 mm:  POLEPOX-PR 826-W (πρώην WATEREPOXY ΑΣΤΑΡΙ)   0,25  
POLEPOX COAT 827-W (πρώην WATEREPOXY ΒΑΦΗ) 
1,50  
POLEPOX QUARTZ 849 (former QUARZ SAND)
4,00  
POLEPOX COAT 827-W (πρώην WATEREPOXY ΒΑΦΗ)  
0,80  
Για συνολικό πάχος
2-2,5 mm:
  
POLEPOX-PR 826-W (πρώην  WATEREPOXY ΑΣΤΑΡΙ)   0,25
POLEPOX COAT 827-W (πρώην WATEREPOXY ΒΑΦΗ) 1,00  
POLEPOX QUARTZ 849 (former QUARZ SAND) 4,00   
POLEPOX COAT 827-W (πρώην WATEREPOXY ΒΑΦΗ) 0,80   

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

Ιδανική λύση για βιομηχανικά δάπεδα, μωσαϊκά ελαφριάς και μέσης κυκλοφορίας σε εργοστάσια τροφίμων, τυροκομεία,
σφαγεία, εργοστάσια φαρμάκων, εργαστήρια, βιολογικούς καθαρισμούς, χώρους πλύσης προϊόντων, σιλό, αποθήκες,
χώρους στάθμευσης, δάπεδα πλοίων, δεξαμενών καυσίμων & οξέων,  κ.λπ.