Για την αγορά των προϊόντων της ΠΟΛΑΤ Α.Ε. μπείτε στο Επικοινωνία
Εταιρία > Ανθρώπινο Δυναμικό

 

 Ανθρώπινο Δυναμικό

   
Κατανομή Προσωπικού ανά Τομέα 
    

  2008    2009 
 Διοίκηση      2      3
 Marketing        1        2
 Έρευνα και Ανάπτυξη      4      6
 Πωλήσεις     15     23
 Οικονομικό      6      9
 Κατασκευές     12     17
 Συνεργεία Τοποθέτησης     15     24
 Παραγωγή       12      15
  Σύνολο     69     99