Για την αγορά των προϊόντων της ΠΟΛΑΤ Α.Ε. μπείτε στο Επικοινωνία
Εταιρία > Ποιοτικός Έλεγχος

 

Ποιοτικός Έλεγχος
   

Πρωταρχικό μέλημα της ΠΟΛΑΤ A.E. είναι η διασφάλιση του υψηλού επιπέδου ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών της.

Η επιστημονική ομάδα του τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου πραγματοποιεί συνεχείς αυστηρούς ελέγχους σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας με αλλεπάλληλες μετρήσεις στις φυσικοχημικές και μηχανικές ιδιότητες των προϊόντων, διασφαλίζοντας έτσι την σταθερή ποιότητά του.

Οι μετρήσεις αυτές εκτελούνται καθημερινά σε όλη την παραγωγική διαδικασία. Το τελικό προϊόν ελέγχεται πριν φτάσει στον τελικό αποδέκτη, διασφαλίζοντας έτσι την σταθερή ποιότητά του.

Η εταιρία εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 9001:2000, όσον αφορά στο σχεδιασμό, την παραγωγή, τη διάθεση & την εφαρμογή των προϊόντων και δομικών συστημάτων της.