Εταιρία > Downloads

 

Downloads
 
Επιλέξτε να δείτε ή να αποθηκεύσετε κάποιο από τα παρακάτω:

 
> Υλικό Προώθησης

> Τεχνικά Εγχειρίδια (TDS)

> Βιομηχανικά

> Αθλητικά

> Διακοσμητικά

> Διακοσμητικοί Σοβάδες

> Επισκευαστικά Υλικά

> Κόλλες

> Πρόσμικτα

> Στεγανωτικά

> Χρωματολόγια

> Χρωματολόγιο RAL
                          

 

 
Υλικό Προώθησης

 

Κατάλογος Προϊόντων Έντυπο POLYBETON SYSTEM Σύστημα Δαπέδων για Ποδηλατόδρομους
   PDF DOWNLOAD (1,7 ΜΒ)

  PDF DOWNLOAD (948 KΒ)

   PDF DOWNLOAD (400 KΒ)

 


 

     
Έντυπο για  Εποξειδικά Δάπεδα Συστήματα Δόμησης ΠΟΛΑΤ Τεχνολογία Laser
  PDF DOWNLOAD (2,3 ΜΒ)  PDF DOWNLOAD (3,1 ΜΒ)   PDF DOWNLOAD (1,4 ΜΒ)

 


 

Έντυπο για Διακοσμητικά Δάπεδα    
 PDF DOWNLOAD (8,6 ΜΒ)    
     

   

 

Τεχνικά Εγχειρίδια (TDS) 


                          

BΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ

ASHFORD

 PDF DOWNLOAD (212 KB)     POLEPOX_FLOOR_837-F  PDF DOWNLOAD (212 KB)

METALCRON_801

 PDF DOWNLOAD (1.5 MB)   POLEPOX_FLOOR_874-EL  PDF DOWNLOAD (212 KB)

POLCRON_802

 userfiles/file/TDS/EN_2/POLCRON_802.pdf   POLEPOX_THIXOCOAT_816  PDF DOWNLOAD (212 KB)

POLCURE_1133

 PDF DOWNLOAD (1.5 MB)   POLEPOX_VISCO-PR_825  PDF DOWNLOAD (212 KB)

POLCURE_1134-E

 PDF DOWNLOAD (1.5 MB)
  POLEPOX-DP_815  PDF DOWNLOAD (1.5 MB)

POLEPOX_833-CV

 PDF DOWNLOAD (1.5 MB)   POLEPOX-OP_811   PDF DOWNLOAD (1.5 MB)

POLEPOX_COAT_ 827-W

 PDF DOWNLOAD (1.5 MB)   POLEPOX-PR_824  PDF DOWNLOAD (1.5 MB)
POLEPOX_COAT_ 830-CC  PDF DOWNLOAD (1.5 MB)   POLEPOX-PR_826-W  PDF DOWNLOAD (1.5 MB)
POLEPOX_COAT_814
 PDF DOWNLOAD (1.5 MB)   POLEPOX-PR_832-SF   PDF DOWNLOAD (1.5 MB)
POLEPOX_COAT_834-F  PDF DOWNLOAD (1.5 MB)
  POLFLOOR-AS_809   PDF DOWNLOAD (1.5 MB)
POLEPOX_COAT_873-EL
 PDF DOWNLOAD (1.5 MB)   POLFLOOR-DP_813   PDF DOWNLOAD (1.5 MB)
POLEPOX_FLOOR_817  PDF DOWNLOAD (1.5 MB)   POLFLOOR-PU_807   PDF DOWNLOAD (1.5 MB)
POLEPOX_FLOOR_828 CW         PDF DOWNLOAD (1.5 MB)      

   

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

CORRIDOL_864  PDF DOWNLOAD (212 KB)       PU_BINDER_1118  PDF DOWNLOAD (1.5 MB)

ELASTOCOAT_841

 PDF DOWNLOAD (212 KB)   SAFEPOL_SYSTEM_859  PDF DOWNLOAD (1.5 MB)

ELASTOSPORT_853

 PDF DOWNLOAD (212 KB)   SPORTCOAT_819  PDF DOWNLOAD (1.5 MB)

ELASTOTURF_851

 PDF DOWNLOAD (212 KB)   SUPER_ELASTOCOAT_842  PDF DOWNLOAD (1.5 MB)

ISOPOL_854

 PDF DOWNLOAD (212 KB)   ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑ_ELASTOTURF_852  PDF DOWNLOAD (1.5 MB)

POLTRACK

 PDF DOWNLOAD (212 KB)  


     

        
         

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ

DECK
 PDF DOWNLOAD (176 KB)   POLYESTER_MARMOR_FLOOR_804  PDF DOWNLOAD (1.5 MB)
DECOGRASS_868
 PDF DOWNLOAD (212 KB)   POLYSTAMP_PROTECT_862  PDF DOWNLOAD (1.5 MB)
GRAINFLOOR PDF DOWNLOAD (212 KB)   POLYSTAMP_RELEASE_861  PDF DOWNLOAD (1.5 MB)
POLART_FLOOR_1211 PDF DOWNLOAD (212 KB)   POLYSTAMP_SYSTEM  PDF DOWNLOAD (1.5 MB)
POLEPOX_DECOR_1218 PDF DOWNLOAD (212 KB)   POLYSTAMP-HR_860  PDF DOWNLOAD (1.5 MB)
POLYDECOR PDF DOWNLOAD (212 KB)   SPRAYCOAT_STENCIL_1227  PDF DOWNLOAD (1.5 MB)
 

 
         

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΙ  ΣΟΒΑΔΕΣ

POLYESTER_MARMOR_PASTE_404  PDF DOWNLOAD (212 KB)      
POLYPLASTER_DECOR_510  PDF DOWNLOAD (212 KB)      
TRAVERTINO_GRAFIATO_401  PDF DOWNLOAD (212 KB)      
         

   

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

EPOFIX-G_212  PDF DOWNLOAD (212 KB)    EXPANCO_NS_502  PDF DOWNLOAD (212 KB)
EPOFIX-H_207  PDF DOWNLOAD (212 KB)    INJEPOX_310 PDF DOWNLOAD (212 KB)
EPOFIX-V_209-F  PDF DOWNLOAD (212 KB)    INJEPOX_311 PDF DOWNLOAD (212 KB)
EPOGROUT_210  PDF DOWNLOAD (212 KB)    POLCRET_203 PDF DOWNLOAD (212 KB)
EPOXY_COAL_TAR_211  PDF DOWNLOAD (212 KB)    POLFILL_ 204-205 PDF DOWNLOAD (212 KB)
EPOXY_FIX-V_209 PDF DOWNLOAD (212 KB)    POLRAPID_501  PDF DOWNLOAD (212 KB)
EXPANCO_ 504 PDF DOWNLOAD (212 KB)    SVELTO_MAZUN_201 PDF DOWNLOAD (212 KB)
         
           
         

ΚΟΛΛΕΣ

POLFIX_SUPER_1003 PDF DOWNLOAD (212 KB)      
PU_FLEX_140 PDF DOWNLOAD (212 KB)      
PU_GRASS_149 PDF DOWNLOAD (212 KB)      
           
         

ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ

AKRYLEX_165_1101-E PDF DOWNLOAD (212 KB)   POLAPROOF_1109 PDF DOWNLOAD (212 KB)
AKRYLEX_165_1101 PDF DOWNLOAD (212 KB)   POLPAST_1107 PDF DOWNLOAD (212 KB)
AKRYLEX_EL_1130 PDF DOWNLOAD (212 KB)   SUPERPROOF_1108 PDF DOWNLOAD (212 KB)
BETONPLAST_1131 PDF DOWNLOAD (212 KB)   ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΟ_ΜΑΖΗΣ_1132 PDF DOWNLOAD (212 KB)
PARIFON_1123 PDF DOWNLOAD (212 KB)      
           
         

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ
 
AKRYLAT_601-B  PDF DOWNLOAD (212 KB)   POLSEAL_701  PDF DOWNLOAD (212 KB)
AKRYLAT_602  PDF DOWNLOAD (212 KB)   POLSEAL_FLEX_710  PDF DOWNLOAD (212 KB)
DECOSEAL_612  PDF DOWNLOAD (212 KB)   STEGANOX_603-B  PDF DOWNLOAD (212 KB)
FLEXOSEAL_613  PDF DOWNLOAD (212 KB)   STEGANOX_604  PDF DOWNLOAD (212 KB)
POLPLUG_506  PDF DOWNLOAD (212 KB)   THERMOARCYL_625  PDF DOWNLOAD (212 KB)

 

      


Χρωματολόγια

POLYSTAMP  PDF DOWNLOAD (872 KB)
STENCIL  PDF DOWNLOAD (372 KB)
DUROPOL 1220  PDF DOWNLOAD (976 KB)
GLASSECO FLOOR  1217  PDF DOWNLOAD (716 KB)
GRAINFLOOR (Νέο!)  PDF DOWNLOAD (1 ΜB)
POLYESTER MARMOR FLOOR 804 (Νέο!)  PDF DOWNLOAD (460 KB)
POLART FLOOR 1211  PDF DOWNLOAD (832 KB)
TERRAZZO 1215   PDF DOWNLOAD (1.1 MB)
POLYPLASTER DECOR  PDF DOWNLOAD (684 Kb)
POLYESTER MARMOR PASTE 404 (Νέο!)            PDF DOWNLOAD (1.8 MB)
TRAVERTINO GRAFIATO 401 (Νέο!)  PDF DOWNLOAD (1.6 MB)
SAFEPOL  MULTICOLOR 859 (Νέο!)  PDF DOWNLOAD (1.2 MB)
   

 

 

 Χρωματολόγιo RAL

   
   PDF DOWNLOAD (504 Kb)  
   

  

 

     

Για να δείτε αρχεία σε PDF format, παρακαλούμε επιλέξτε το εικονίδιο της Adobe για την εγκατάσταση του Adobe Acrobat Reader.

Adobe PDF Online