Για την αγορά των προϊόντων της ΠΟΛΑΤ Α.Ε. μπείτε στο Επικοινωνία
Έργα > Άρθρα Τιμολογίου Μελέτης Δημοσίων Έργων

 Γήπεδα Ποδοσφαίρου, Τένις, Μπάσκετ, Παιδική Χαρά, Ποδηλατόδρομος


ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

1.   ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ
2.   
ΓΗΠΕΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
3.   
ΓΗΠΕΔΑ ΤΕΝΙΣ
4.   
ΓΗΠΕΔΟ HANDBALL ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
5.   
ΓΗΠΕΔΟ VOLLEY ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 
6.   
ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 
7.   
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 
8.   
ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΣ
9.   
ΣΤΙΒΟΣ
10.
ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

 

 

Επιλέξτε να αποθηκεύσετε κάποιο από τα παρακάτω αρχεία:  

 1. ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ

    1.1 POLYBETON
          1.1.1  1η ΛΥΣΗ, ΜΕ ΥΠΟΒΑΣΗ 
          1.1.2  
2η ΛΥΣΗ, ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
          1.2.3 
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ POLYBETON

    1.2 GRAINFLOOR ΒΟΤΣΑΛΩΤΟ
        1.2.1 GRAINFLOOR ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
        1.2.2 
ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ
        1.2.3 
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ GRAINFLOOR

 

         

  2. ΓΗΠΕΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ

        2.1 ΓΗΠΕΔΑ 5x5
      
         2.1.1 33mm ΘΥΣΑΝΩΤΟ 
               2.1.2
55mm ΘΥΣΑΝΩΤΟ ΜΕ FIFA 1STAR 

        2.2 ΜΕΓΑΛΑ ΓΗΠΕΔΑ
              2.2.1 60mm ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ, ΔΙΧΡΩΜΟ ΜΕ GEO & FIFA RECOMMENDED 1STAR
             2.2.2 55mm ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΜΕ FIFA 1STAR
             2.2.3
60mm ΘΥΣΑΝΩΤΟ ΜΕ FIFA 1STAR 
             2.2.4
60mm ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ & ΔΙΧΡΩΜΟ ΜΕ FIFA 2STARS


   

 3. ΓΗΠΕΔΑ ΤΕΝΙΣ

       3.1 ΜΕ ΑΚΡΥΛΙΚΑ 
  
          3.1.1 Elastosport με Elastoturf
            3.1.2 
Elastocoat με Elastoturf 

            3.1.3 
Isopol με Elastoturf 
            3.1.4 
Elastosport με Elastomark

            3.1.5 ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
                 
      α) 
ELASTOCOAT
                       β) 
ELASTOSPORT
                       γ) 
ELASTOTURF
                       δ) 
ISOPOL
                       ε) 
PU FLEX 140
                     στ) 
SUPER ELASTOCOAT

      3.2 ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 
        
    3.2.1 10mm
            3.2.2 
20mm

 

   

 4. ΓΗΠΕΔΟ HANDBALL ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

       4.1 ΜΕ ΑΚΡΥΛΙΚΑ 
       
       4.1.1 Elastosport με Elastoturf
              4.1.2 
Elastocoat με Elastoturf 
              4.1.3 
Isopol με Elastoturf 
              4.1.4 
Elastosport με Elastomark

              4.1.5 ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
                       α) 
ELASTOCOAT
                       β) 
ELASTOSPORT
                       γ) 
ELASTOTURF
                       δ) 
ISOPOL
                       ε) 
PU FLEX 140
                     στ) 
SUPER ELASTOCOAT

                      

 

   

  5. ΓΗΠΕΔΟ VOLLEY ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

       5.1 ΜΕ ΑΚΡΥΛΙΚΑ 
            5.1.1 Elastosport με Elastoturf
            5.1.2 
Elastocoat με Elastoturf 
            5.1.3 
Isopol με Elastoturf 
            5.1.4 
Elastosport με Elastomark

            5.1.5 ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
                       α) 
ELASTOCOAT
                       β) 
ELASTOSPORT
                       γ) 
ELASTOTURF
                       δ) 
ISOPOL
                       ε) 
PU FLEX 140
                     στ) 
SUPER ELASTOCOAT


 

   

  6. ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

      6.1 ΜΕ ΑΚΡΥΛΙΚΑ 
  
          6.1.1 Elastosport με Elastoturf
            6.1.2 
Elastocoat με Elastoturf 
            6.1.3 
Isopol με Elastoturf 
            6.1.4 
Elastosport με Elastomark

            6.1.5 ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
                       α) 
ELASTOCOAT
                       β) 
ELASTOSPORT
                       γ) 
ELASTOTURF
                       δ) 
ISOPOL
                       ε) 
PU FLEX 140
                     στ) 
SUPER ELASTOCOAT

 

   

  7. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 

          7.1 ΜΕ ΧΥΤΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΑΠΗΤΑ SAFEPOL MULTICOLOR ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
          7.2 
ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 4mm

 

   

  8. ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΣ

          8.1 1η ΛΥΣΗ CORRIDOL
            
     8.1.1 ΑΡΘΡΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ
                 8.1.2 
ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΙ 
                 8.1.3 
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ CORRIDOL

          8.2 2η ΛΥΣΗ DECOQUARZ
         
        8.2.1 ΑΡΘΡΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ

          8.3 3η ΛΥΣΗ GRAINFLOOR
      
           8.3.1 GRAINFLOOR ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
                 8.3.2 
ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ

                 8.3.3 
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ GRAINFLOOR


   

  9. ΣΤΙΒΟΣ

        9.1 ΣΤΙΒΟΣ 13-15mm
               9.1.1 ΑΡΘΡΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ
               9.1.2 
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ POLTRACK 13-15mm
        9.2 ΣΤΙΒΟΣ 18-20mm
               9.2.1 ΑΡΘΡΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ
               9.2.2 
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ POLTRACK 20mm
 


   

  10. ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

       10.1 1η ΛΥΣΗ PVC 10mm ΚΑΙ PU 2mm
                10.1.1 ΑΡΘΡΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ
       10.2 2η ΛΥΣΗ PVC ΜΕ FIBA
                10.2.1 ΑΡΘΡΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ
       10.3 3η ΛΥΣΗ PVC ΚΑΙ ENTEX
          
      10.3.1 ΑΡΘΡΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ